O Nas

Terapia TSR

IMG_20220408_122158_TIMEBURST4

Agnieszka Turska-Majewska

Wierzę, że mamy dobre powody, aby się zmieniać i równie dobre, aby tego nie robić.

mgr psychologii, certyfikowana terapeutka i trenerka TSR, trenerka pracująca w oparciu o Porozumienie bez Przemocy (NVC), mediator NVC, praktyk IFS.

indywidualna, terapia par/diad, osoby dorosłe, mediacje.

Wspieram i pomagam  osobom:
 • z objawami depresji
 • z lękami
 • stosującym lub doznającym przemocy
 • w kryzysie sytuacyjnym, małżeńskim/partnerskim
 • we wzmacnianiu swojego poczucia własnej wartości i sprawczości
 • z wyzwaniami rodzicielskimi
 • w sytuacjach konfliktowych
 • w procesie zmian i odkrywania swoich potrzeb i tożsamości

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Porozumienie bez Przemocy (NVC), Terapia Akceptacji i Zaangażowania, Internal Family System (System Wewnętrznej Rodziny), Time Perspective Therapy (TPT)

„Po drugiej stronie lęku, jest wolność” -autor nieznany.

Tomasz Majewski

Większość sytuacji życiowych nie jest „czarno-biała”. Każdy człowiek żyje na swojej indywidualnej „planecie” , na której  są rozwiązania.

mgr psychologii, certyfikowany terapeuta i trener Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, praktyk NVC (Nonviolent communication), certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy.

indywidualna, terapia par i rodzinna, osoby dorosłe, młodzież

Wspieram i pomagam  osobom:

 • potrzebującym zmian
 • po doświadczeniach traumatycznych
 • stosującym lub doznającym przemocy (w tym mobbingu)
 • w kryzysie małżeńskim/partnerskim (w tym pomoc w rozstaniu i po rozstaniu)
 • z wypaleniem zawodowym
 • z uzależnieniem
 • w żałobie
 • w rozwoju osobistym, w wydobywaniu i rozwijaniu potencjału, odkrywaniu potrzeb
 • w kryzysie emocjonalnym, rozwojowym, sytuacyjnym

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR), Nonviolent Communication (NVC), Analiza transakcyjna (AT), Time Perspective Therapy (TPT)

“Życie nie toczy się tak, jak powinno, ale jest takie jak jest. Sposób w jaki sobie z tym radzisz, stanowi całą różnicę” -Virginia Satir

Monika Dąbrowska

Gdy pytam o nadzieję, to szukam pomostu między tym, co jest teraz, a preferowaną przyszłością.

mgr pedagogiki, terapeutka TSR (certyfikat PSTTSR), edukatorka, praktyk uważności i neuroregulacji

terapia online: indywidualna, osoby dorosłe

Najczęściej pracuję z osobami, które doświadczają:

 • poczucia utknięcia
 • myśli rezygnacyjnych
 •  trudności w regulacji emocji
 • stanów lękowych i ataków paniki
 • długotrwałego stresu
 • szerokopojętej straty (np. osoby, zwierzęcia, relacji, pracy, wizji siebie)
 • trudności w nawiązaniu i utrzymaniu bliskich relacji
 • następstw traumy
 • niskiego poczucia własnej wartości

Wspieram również osoby, które w dorosłości otrzymały diagnozę ASD/ADHD/ADD

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Terapia Egzystencjalna, System Wewnętrznej Rodziny, Terapia Oparta na Współczuciu, Porozumienie bez Przemocy (NVC), mindfulness i neuronauka.

Psychoterapia jest dla mnie uważnym towarzyszeniem drugiej osobie na drodze do zmiany, w przejściu przez kryzys lub pokonaniu trudności. Podczas sesji terapeutycznych tworzę dla osoby z którą pracuję bezpieczną przestrzeń, w której może skupić się na budowaniu rozwiązań w oparciu o indywidualne zasoby i być w autentycznym kontakcie ze swoimi emocjami, potrzebami i wartościami. W życiu kieruję się miłością do różnorodności i nieustającym zaciekawieniem tym, co ludzkie. Zapraszam do partnerskiej relacji terapeutycznej opartej na autentyczności, życzliwości i szacunku.

„Pomiędzy bodźcem i reakcją jest przestrzeń: w tej przestrzeni leży wolność i moc wyboru naszej odpowiedzi.” Viktor E. Frankl

398038231_1268847230451585_6260562441984837620_n-2

Monika Oryl-Misztela

mgr pedagogiki specjalnej, terapeutka TSR w trakcie certyfikacji, trenerka umiejętności społecznych, absolwentka studiów podyplomowych: „Spektrum autyzmu oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe” i „Negocjacje i mediacje”.

terapia online: indywidualna, dorośli, młodzież, dzieci, terapia rodzinna, konsultacje rodzicielskie

Wspieram i pomagam  osobom:

 • doświadczającym kryzysów psychicznych i życiowych 
 • poszukującym zmiany
 • z depresją i stanami lękowymi
 • ze spektrum autyzmu i ADHD – w samopoznaniu, odnalezieniu swojej drogi
 • z wyzwaniami rodzicielskimi
 • w odkrywaniu własnych potrzeb i tożsamości
 • w budowaniu asertywności, wzmacniaiu poczucia wartości
 • w odnalezieniu wewnętrznej siły i drogi życiowej

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Porozumienie bez Przemocy (NVC), Pedagogika Empatyczna, pedagogika Jespera Juula, Metoda Kids` Skills, techniki uważności i mindfulness, arteterapia.

„Wszystko czego ci trzeba, jest w tobie i czeka, by się rozwinąć i objawić” Milton Erikson

IMG-7141

Edyta Gogół-Iżowska

Interesuje mnie człowiek.                    

mgr psychologii, certyfikowana terapeutka TSR, trenerka pracy z grupą, terapeuta EMDR rekomendowany przez PTT EMDR

terapia online: indywidualna, terapia par/ diad, osoby dorosłe

Najczęściej zgłaszane obszary do pracy:

 • doświadczanie napięcia, lęku,  stresu
 • kryzysy w relacjach
 • obszar zdrowia seksualnego
 • stany depresyjne
 • doświadczenia traumatyczne
 • utrata sensu życia
 • wsparcie w przeżywaniu straty i  żałoby
 • trudności w obszarze rodzicielstwa
 • doświadczenia związane z  przemocą
 • historia uzależnienia/ współuzależnienia w rodzinie
 • wyzwania związane z pełnieniem  ról społecznych
 • budowanie i utrzymywanie relacji
 • rozwój osobisty

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Psychologia pozytywna, NVC(Nonviolent Communication), Mindfulness , praca z ciałem.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Stale podnoszę kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach i szkoleniach, zdobywając wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu pracy terapeutycznej, interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej. 
Relację terapeutyczną buduję w oparciu o zaufanie i poczucie bezpieczeństwa.

“Pierwszy krok rzadko bywa do tyłu” (Loesje).

N2131

Anna Grzelak

Wierzę, że człowiek posiada w sobie odpowiedzi. Warto zadać Mu pytania, aby mógł je odkryć.

mgr pedagogiki, studentka psychologii klinicznej, terapeutka TSR w procesie certyfikacji, dyplomowany instruktor teatralny

terapia online: indywidualna, osoby dorosłe, młodzież

Wspieram i pomagam osobom:

 • w kryzysie suicydalnym
 • z objawami depresji
 • po doświadczeniach traumatycznych
 • doświadczającym zachowań autodestrukcyjnych
 • w radzeniu sobie z trudnymi emocjami
 • w dopełnieniu swojego poczucia wartości

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR),  Porozumienie bez Przemocy  (NVC) ,  Internal Family Systems (System Wewnętrznej Rodziny), arteterapia

Istotne są dla mnie porozumienie oparte na empatii oraz relacja. Tworzenie przestrzeni dla klienta do bezpiecznego poobcowania w swojej autentyczności uczuć, emocji, potrzeb. Jest we mnie wiele zaciekawienia zasobami klienta i ich wykorzystaniem w drodze do dnia spełnionych nadziei.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Nieustannie dbam o swój rozwój zawodowy uczestnicząc w warsztatach, kursach, szkoleniach, treningach interpersonalnych. 

“Żeby usłyszeć, należy zrezygnować z własnych odpowiedzi. Nie zgaduj ludzi bądź ich ciekawy…” – Tomasz Zieliński

IMG_1023

Katarzyna Niemiec-Kosek

W swojej pracy widzę człowieka jako integralną całość.  Zakładam, że wszystkie doświadczenia są naturalną częścią życia i to właśnie dzięki nim człowiek może  stawać się w pełni sobą i egzystencjalnie rozkwitać.

mgr psychologii, certyfikowany terapeuta TSR, Praktyk metody Kids Skills, Trener Umiejętności Społecznych

terapia online: indywidualna, osoby dorosłe, nastolatkowie; konsultacje rodzicielskie

Wspieram i pomagam  osobom:

 •  z objawami depresji
 • w kryzysie sytuacyjnym
 • w poczuciu utknięcia
 • z niskiem poczuciem własnej wartości
 • doświadczającymi mobbingu oraz wypalenia zawodowego
 • w procesie zmiany i odkrywania swoich potrzeb i wartości
 • z wyzwaniami rodzicielskimi

W moim podejściu integruję Terapię Skoncentrowana na Rozwiązaniach z współczesnym behawioryzmem (Terapia Akceptacji i Zaangażowania ACT, Terapia poznawcza oparta na uważności MBCT), korzystam między innymi z wiedzy współczesnej neuronauki, współczesnych technik pracy z ciałem (Somatic Expirience), Porozumienia bez Przemocy (NVC), Terapii skoncentrowana na Emocjach (EFT).

“Człowiek jest jak żaglowiec, ma swój żagiel, ma ster i wszystko to, co potrzebne żeby popłynąć… Terapeuta, Nauczyciel to podmuch wiatru, który sprawia, że żaglowiec płynie do celu.” Milton H. Erickson 

Aneta Błaszczyk

Aneta Błaszczyk

Kolekcjonuję doświadczenia i wierzę, że zawsze mam wybór

 

mgr psychologii, terapeuta TSR w procesie certyfikacji, absolwentka 4 – letniego kursu przygotowującego do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP PTP, Ambasador metody KidsSkills, mediator rodzinny

 

terapia online: indywidualna, terapia par,  osoby dorosłe, nastolatkowie.

Wspieram i pomagam osobom:

 • w procesie zmian
 • w kryzysie sytuacyjnym
 • w kryzysie partnerskim/małżeńskim
 • w budowaniu i wzmacnianiu poczucia własnej wartości
 • z wyzwaniami rodzicielskimi
 • po doświadczeniach traumatycznych

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Psychologia pozytywna, Terapia systemowa, Terapia ericksonowska

„Nie zmienisz już rozdanych kart, ale możesz zdecydować jak nimi zagrasz”