O Nas

Terapia TSR

Agnieszka Turska-Majewska

Agnieszka Turska-Majewska

Wierzę, że mamy dobre powody, aby się zmieniać i równie dobre, aby tego nie robić.

mgr psychologii, certyfikowana terapeutka i trenerka TSR, trenerka pracująca w oparciu o Porozumienie bez Przemocy (NVC), mediator NVC, praktyk IFS.

indywidualna, terapia par/diad, osoby dorosłe, mediacje.

Wspieram i pomagam  osobom:
 • z objawami depresji
 • z lękami
 • stosującym lub doznającym przemocy
 • w kryzysie sytuacyjnym, małżeńskim/partnerskim
 • we wzmacnianiu swojego poczucia własnej wartości i sprawczości
 • z wyzwaniami rodzicielskimi
 • w sytuacjach konfliktowych
 • w procesie zmian i odkrywania swoich potrzeb i tożsamości

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Porozumienie bez Przemocy (NVC), Terapia Akceptacji i Zaangażowania, Internal Family System (System Wewnętrznej Rodziny), Time Perspective Therapy (TPT)

„Po drugiej stronie lęku, jest wolność” -autor nieznany.

Tomasz Majewski

Tomasz Majewski

Wierzę, że większość sytuacji życiowych nie jest „czarno-biała”. Wierzę też, że każdy człowiek żyje na swojej indywidualnej „planecie” , na której  są rozwiązania.

mgr psychologii, certyfikowany terapeuta i trener Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, praktyk NVC (Nonviolent communication), certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy.

indywidualna, terapia par i rodzinna, osoby dorosłe, młodzież

Wspieram i pomagam  osobom:

 • potrzebującym zmian
 • po doświadczeniach traumatycznych
 • stosującym lub doznającym przemocy (w tym mobbingu)
 • w kryzysie małżeńskim/partnerskim (w tym pomoc w rozstaniu i po rozstaniu)
 • z wypaleniem zawodowym
 • z uzależnieniem
 • w żałobie
 • w rozwoju osobistym, w wydobywaniu i rozwijaniu potencjału, odkrywaniu potrzeb
 • w kryzysie emocjonalnym, rozwojowym, sytuacyjnym

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR), Nonviolent Communication (NVC), Analiza transakcyjna (AT), Time Perspective Therapy (TPT)

“Życie nie toczy się tak, jak powinno, ale jest takie jak jest. Sposób w jaki sobie z tym radzisz, stanowi całą różnicę” -Virginia Satir

Monika Dąbrowska

Monika Dąbrowska

Gdy pytam o nadzieję, to szukam pomostu między tym, co jest teraz, a preferowaną przyszłością.

mgr pedagogiki, terapeutka TSR w trakcie certyfikacji, interwentka kryzysowa

indywidualna, osoby dorosłe

Najczęściej pracuję z osobami, które zgłaszają trudności związane z:

 • poczuciem utknięcia
 • depresją
 • kryzysem
 • stanami lękowymi i atakami paniki
 • długotrwałym stresem
 • nawiązaniem i utrzymaniem bliskich relacji
 • następstwami traumy
 • niskim poczuciem własnej wartości

Wspieram również osoby, które w dorosłości otrzymały diagnozę ASD/ADHD/ADD

 

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Terapia Egzystencjalna, System We- wnętrznej Rodziny, Terapia Oparta na Współczuciu, Trauma Sensitive Approach, NVC (porozu- mienie bez przemocy), Mindfulness i Neuronauka

Psychoterapia jest dla mnie uważnym towarzyszeniem drugiej osobie na drodze do zmiany, w przejściu przez kryzys lub pokonaniu trudności. Podczas sesji terapeutycznych tworzę dla osoby z którą pracuję bezpieczną przestrzeń, w której może skupić się na budowaniu rozwiązań w oparciu o indywidualne zasoby i być w autentycznym kontakcie ze swoimi emocjami, potrzebami i wartościami. W życiu kieruję się miłością do różnorodności i nieustającym zaciekawieniem tym, co ludzkie. Zapraszam do partnerskiej relacji terapeutycznej opartej na autentyczności, życzliwości i szacunku.

„Pomiędzy bodźcem i reakcją jest przestrzeń: w tej przestrzeni leży wolność i moc wyboru naszej odpowiedzi.” Viktor E. Frankl

Renata Felicka

Renata Felicka

Każdy z nas ma swoją historię, która formuje nasz dzisiejszy „kształt”. Wierzę, że możemy zdecydować jaki „kształt” chcemy mieć i posiadamy wszystko czego nam potrzeba, aby to urzeczywistnić.

psycholog, terapeuta TRS w trakcie certyfikacji, posiada certyfikat Advanced Solution-Focused Practitioner, terapeuta integracyjny w trakcie szkolenia.

indywidualna, osoby dorosłe i młodzież powyżej 16 roku życia.

Wspieram i pomagam  osobom:

 • doświadczającym kryzysów psychicznych i życiowych 
 • z trudnościami w relacjach
 • w kryzysie straty i żałoby
 • w sytuacjach związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia (problemy zdrowotne, przemoc, samookaleczanie, myśli samobójcze).
 • w procesach zmiany, dokonywaniu osobistych wyborów, a także poszukiwaniu sposobów ich realizacji.

„Wczoraj to już historia. Jutro to tajemnica. Dzisiaj to dar losu, a dary są po to, żeby się nimi cieszyć.” Mistrz Oogway, Kung Fu Panda 2011

Edyta gogół

Edyta Gogół-Iżowska

Interesuje mnie człowiek.

mgr psychologii, trenerka pracy z grupą, terapeutka TSR w trakcie certyfikacji, 

indywidualna, osoby dorosłe.

Najczęściej zgłaszane obszary do pracy:

 • doświadczanie napięcia, lęku, stresu
 • kryzysy w związku/małżeństwie
 • obszar zdrowia seksualnego
 • stany depresyjne
 • doświadczenia traumatyczne
 • utrata sensu życia
 • wsparcie w żałobie
 • trudności w obszarze rodzicielstwa, macierzyństwa
 • wyzwania związane z pełnieniem ról społecznych
 • budowanie i utrzymywanie relacji
 • rozwój osobisty

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Psychologia pozytywna, Mindfulness i praca z ciałem

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Stale podnoszę kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach i szkoleniach, zdobywając wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu pracy terapeutycznej, interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej. 
Relację terapeutyczną buduję w oparciu o zaufanie i poczucie bezpieczeństwa.

“Pierwszy krok rzadko bywa do tyłu” (Loesje).

Agnieszka Górecka

Agnieszka Górecka

Wierzę, że każde doświadczenie emocjonalne stanowi nasz osobisty zasób i niesie ważną informację o nas i naszych potrzebach.

mgr pedagogiki, terapeutka TSR w trakcie procesu certyfikacji, praktyk integracji oddechem, specjalistka zdrowia psychoseksualnego, trenerka rozwoju osobistego.

indywidualna, osoby dorosłe. 

Najczęściej pracuję z osobami, które zgłaszają trudności związane z: 

• odczuwaniem lęku, atakami paniki,
• kryzysem w związku, rodzinie,
• niskim poczuciem własnej wartości,
• długotrwałym stresem,
• odczuwaniem bólu, chorobą bez wyraźnej przyczyny o podłożu somatycznym,
• radzeniem sobie z trudnymi emocjami – m.in. złością, samotnością, bezsilnością,
• uzależnieniem od narkotyków / leków / seksu,
• akceptacją swojej przewlekłej choroby (np. zakażenia HIV).

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Internat Family Systems (System Wewnętrznej Rodziny), NVC (Porozumienie bez Przemocy), Integracja poprzez Oddech. 

Pracując z klientami zgłaszającymi się do mnie na sesje terapeutyczne lub oddechowe głęboko wierzę, że mam przed sobą osoby, które mają w sobie wszelkie zasoby i umiejętności, by znaleźć rozwiązania i odpowiedzi na nurtujące je pytania. Moją rolą jest empatyczne towarzyszenie, uważność i życzliwość. Im wolniej tym szybciej, w tych słowach zawiera się mój sposób patrzenia na to z czym ludzie przychodzą na sesje i z jakimi odkryciami dla siebie z nich wychodzą.  

“Kiedy ktoś mnie wysłucha, mogę zobaczyć mój świat w całkiem nowym świetle i pójść dalej. To zdumiewające, jak na pozór nierozwiązywalne problemy nagle dają się rozwiązać, gdy ktoś Cię słucha.” Carl Rogers

Sylwia Kośnik

Sylwia Kośnik

To właśnie dzisiaj tworzysz jutrzejsze wspomnienia.

mgr psychologii, Terapeuta TSR w trakcie certyfikacji, Coach, Studentka 4,5 letniego atestowanego Kursu Psychoterapii oraz rocznego Kursu Psychoterapii małżeństw i par w Polskim Instytucie Ericksonowskim

indywidualna, terapia par, osoby dorosłe.

Wspieram i pomagam  osobom:

 • zmagającym się z myślami rezygnacyjnymi 
 • osobom z objawami depresji, zaburzonym nastrojem
 • w budowaniu satysfakcjonujących relacji małżeńskich / partnerskich
 • w budowaniu asertywności, wzmacnianiu własnej wartości i wewnętrznej siły 
 • w zmianie profesji, rozwijaniu kompetencji zawodowych, podążaniu za własnymi aspiracjami
 • w powrocie na rynek pracy po dłuższej przerwie oraz w budowaniu drogi do niezależności
 • w radzeniu sobie z lękiem i złością
 • po stracie i w życiowych kryzysach 
 • w procesie zdrowienia opartym na wewnętrznej motywacji
 • w dokonywaniu pozytywnych zmian w życiu 

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Terapia Ericksonowska, Life & Business Coaching

„Zawsze pamiętaj, że jesteś kimś wyjątkowym. Jedyne, co musisz zrobić, to pozwolić innym zobaczyć, że taki jesteś.” Milton Erickson

pasja pisarska – autorka książki „Amazonia piekielne piękno. Kiedy przygoda zderza się z życiem”

Katarzyna Niemiec-Kosek

Katarzyna Niemiec-Kosek

W swojej pracy widzę człowieka jako integralną całość.  Zakładam, że wszystkie doświadczenia są naturalną częścią życia i to właśnie dzięki nim człowiek może  stawać się w pełni sobą i egzystencjalnie rozkwitać.

mgr psychologii, Terapeuta TSR w procesie certyfikacji, Praktyk metody Kids Skills, Trener Umiejętności Społecznych

 indywidualna, terapia par, terapia rodzinna, osoby dorosłe, nastolatkowie, dzieci

Wspieram i pomagam  osobom:

 •  z objawami depresji
 • w kryzysie sytuacyjnym
 • w poczuciu utknięcia
 • z niskiem poczuciem własnej wartości
 • doświadczającymi mobbingu oraz wypalenia zawodowego
 • w procesie zmiany i odkrywania swoich potrzeb i wartości
 • z wyzwaniami rodzicielskimi

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Terapia Akceptacji i Zaangażowania, Porozumienie bez Przemocy (NVC), Terapia skoncentrowana na Emocjach, Psychoterapia Systemowa, Stosowana Analiza Zachowania (SAZ), Metoda Kids` Skills, Trening Umiejętności Społecznych (TUS), Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne

“Człowiek jest jak żaglowiec, ma swój żagiel, ma ster i wszystko to, co potrzebne żeby popłynąć… Terapeuta, Nauczyciel to podmuch wiatru, który sprawia, że żaglowiec płynie do celu.” Milton H. Erickson 

Sebastian Richert

Sebastian Richert

Szukając zmiany stawiamy pytania, sprawdzamy co działa, budujemy nadzieję. 

mgr. filozofii i pedagogiki, certyfikowany terapeuta Tsr, psychotraumatolog w procesie szkolenia. 

indywidualna, terapia par,  osoby dorosłe, nastolatkowie.

Najczęściej spotykam się z człowiekiem, który:
– doświadcza zagubienia,
– szuka nowych rozwiązań,
– poszukuje i ma wiele pytań, szuka sensu,
– jest w leku, niepewności, smutku ( depresja, żałoba, strata, kryzys),
– trawa w poczuciu niespłnienia,
– doświadcza trudnych momentów,
– żyje z traumą,
 
 Spotykam się z parami które:
– mierzą się z kryzysami ( zdrada, niewierność, przemoc),
– szukają rozwiązań w sferze budowania relacji,
– chcą lepiej funkcjonować w związku,
– zatrzymały się w rozwoju – czują stagnację, wypalenie, brak motywacji do bycia razem,
– stawiają pytania i szukają odpowiedzi, 
– chcą się rozstać i szukają użytecznych rozwiązań,

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach(TSR), terapia narracyjna, Racjonalna Terapia Zachowań (RTZ), techniki oparte o uważności, medytacji, praca z ciałem i oddechem, Terapia Akceptacji i Zaangażowania, terapia skoncentrowana na traumie.

W swoim podejściu jestem zawsze za klientem. Stawiajam pytania, które porządkują i sprawdzają kierunek. Stram się z klientem zatrzymać – spojrzeć na problem z dystansu, osadzić go w kontekście jego historii i opowieści. Tworzę przestrzeń na refleksję, zapytywanie, wątpliwość.

 “Mapa świata każdego człowieka jest tak samo niepowtarzalna jak odcisk jego palca. Nie ma dwojga takich samych ludzi. Nie zdarza się, żeby dwie osoby jednakowo zrozumiały to samo zdanie. Nie próbuj zatem dopasowywać innych do własnych wyobrażeń o tym, jacy powinni być.”

Katarzyna Sowińska

Kasia Sowińska

Wierzę, że nasze ciało jest skarbnicą pełną zasobów, drogowskazów i naturalnych rozwiązań.

mgr psychologii, instruktor tańca kreatywnego i świadomej pracy z ciałem

indywidualna i terapia par w języku angielskim

Najczęściej pracuję z osobami, które zgłaszają trudności związane z: 

 • stanami lękowymi
 • depresją 
 • kryzysem życiowym
 • poczuciem braku satysfakcji i realizowania swojego potencjału
 • długotrwałym stresem
 • nawiązaniem i utrzymaniem bliskich relacji 
 • niskim poczuciem własnej wartości 

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Psychoterapia Tańcem i Ruchem, Język Ruchu LBMS (Laban/Bartenieff Movement System), Somatic Experiencing, NVC (Porozumienie bez Przemocy), Internal Family System (System Wewnętrznej Rodziny), Terapia Par Metodą Gottmana, Teoria Poliwagalna, Yoga i Mindfulness.

Ważne jest dla mnie towarzyszenie osobie, z którą pracuję, w sposób oparty na zaciekawieniu i współpracy oraz tworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której może ona eksplorować swój wewnętrzny krajobraz, swoje potrzeby i zasoby. Terapię traktuję jako wspólny proces twórczy i wierzę, że każda osoba posiada to, czego potrzebuje do przezwyciężenia trudności i życia takim życiem, jakiego pragnie, przy odpowiednich warunkach. Uwielbiam rozwojową pracę z drugim człowiekiem – praca jest jednocześnie moją pasją.

“Odwaga nie oznacza, że się nie boimy. Posiadanie i okazywanie odwagi to stawianie czoła naszym lękom’” – Maya Angelou